Kullanıcı Adı-Şifreleri

KULLANICI ADI-ŞİFRE

Kullanıcı adı olarak ;  Üniversitemiz  tarafından sizlere verilmiş olan kurumsal  e-posta adresiniz kullanılacaktır.

Akademik-İdari Personel

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına başvurarak aldıkları e-posta adreslerini kullanacaklardır.

Öğrenciler;
10_haneli_öğrenci_numaraları@erciyes.edu.tr şeklinde e-posta hesaplarına sahiptirler. Şifreler 6 karakterden oluşmakta olup harfler büyük olmalıdır ve türçe karakter kullanılmamalıdır.,

1. karakter : * 
2. karakter : Baba Adı İlk Karakteri
3. ve 4. karakter : Doğum Tarihinin Gün Kısmı
5. karakter : Anne Ad ının İlk Karakteri
6. karakter : - 
Örnek : 
Öğrenci No : 1030218292
Doğum Tarihi : 10.11.1978
Anne adı : FATMA
Baba Adı : ÜMİT
Kullanıcı Adı : 1030218292
Mail şifresi : *U10F-

Not: Türkçe karakter kullanılmayacaktır ve büyük harf kullanılacaktır. ( Ç Ğ Ş İ Ü Ö yerine C G S I U O kullanılacaktır.)