LINUX için EDUROAM Ayarı
1. Linux işletim sistemlerinde, WPA ve üzeri güvenlik seviyesindeki kablosuz ağlara bağlanabilmek için kullanılan wpa_supplicant uygulaması yardımı ile, IEEE 802.1x ağlara ve dolayısıyla eduroam'a bağlanılabilir. Bunun için öncelikle wpa_supplicant uygulamasının kurulu olması gerekmektedir.
Bu işlemi, debian tabanlı sistemlerde apt-get install wpasupplicant komutu ile yapabilirsiniz. (Diğer Linux türevleri için paket yöneticinizi kullanarak kurulum yapabilirsiniz)
2. /etc/wpa_supplicant (veya kurulumun gercekleştiği) dizininde, wpa_supplicant.conf isimli bir dosya oluşturarak içerisine aşağıda gösterilen yapılandırma komutlarını giriniz.
network={ ssid="eduroam" key_mgmt=IEEE8021X eap=TTLS phase2="auth=PAP"
anonymous_identity="anonymous@erciyes.edu.tr " identity="kullanici_adi@erciyes.edu.tr"
password="mail şifreniz"
}
Kullanıcı adı olarak @erciyes.edu.tr uzantılı mail adresinizi, parola olarak da mail şifrenizi 
giriniz.
3. Bilgisayarınızda yer alan kablosuz ağ bağdaştırıcısının ismine göre, aşağıdaki komutu (veya benzeri) girerek ağa bağlanınız.
wpa_supplicant -w -B -i eth2 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -D wext
(wpa_supplicant kullanımı için, man wpa_supplicant ve man wpa_supplicant.conf komutlarına
başvurunuz)