Birimler
Cihaz Sayısı
Eczacılık Fakültesi
15
Edebiyat Fakültesi
9
Eğitim Fakültesi
20
Güzel Sanatlar Fakültesi
19
Hukuk Fakültesi
9
İİBF
11
İlahiyat Fakültesi
18
Sağlık Bilimleri Fakültesi
7
Mühendislik Fakültesi
100
Veteriner Fakültesi
17
İletişim Fakültesi
13
Mimarlık Fakültesi
12
Ziraat Fakültesi Lab
4
Beden Eğitimi Yüksekokulu
9
Sivil Havacılık Yüksekokulu
6
Yabancı Diller Yüksekokulu
11
Enstitüler Binası
9
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
6
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO
7
İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler MYO
8
Safiye Çıkrıkçı Meslek Yüksekokulu
8
BAP
2
Rektörlük Binası Daire Başkanlıkları
5
Rektörlük toplantı Salonu
1
Senato Salonu
1
Rektörlük -Rektör Yrd.- Gen Sek
3
Yapı İşleri Daire Başkanlığı
5
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
3
Sabancı Kültür Sitesi
4
Bilim Sitesi
18
Dekam İKU
6
Makine Lab
2
Deprem Lab
2
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1
Ziraat Fakültesi (Yemekhane)
4
KMYO
10
Mustafa Çıkrıkçı MYO
6
Türk Dünyası Araştırma Merkezi (KAYTAM)
2
Merkezi Öğrenci İşleri Binası
9
TAUM
2
Havuz
2
Süleyman Demirel
3
Klinik Araştırma Merkezi
3
Personel Lokali
2
TOPLAM
414